Card image cap
Trung tâm VINABACUS 5.0 - Xu hướng mới của năm 2022

Card image cap
Khóa 1: Tiếng Việt Cho Kiều Bào - Sơ cấp

Khóa 1 Tiếng Việt cơ bản. Mục tiêu của khóa này giúp học viên đạt được mức độ cơ bản cả 4 kỹ năng Nghe,…

Card image cap
Tuyển GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG VIỆT ONLINE cho kiều bào & người nước ngoài

Tiếng Việt Cho Kiều Bào là chương trình đào tạo qua zoom của Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt dành cho người…

Card image cap
6 KHÓA HỌC MONTESSORI KINH ĐIỂN CHO TRƯỜNG MẦM NON

️️Combo 6 KHÓA HỌC MONTESSORI KINH ĐIỂN CHO TRƯỜNG MẦM NON gồm: 1. Montessori: Khóa Giáo viên nhập môn 2. Montessori: Khóa Giáo viên căn…

Card image cap
THÔNG BÁO V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHOÁ GIÁO VIÊN MONTESSORI

Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt trân trọng thông báo về quy trình và điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho các…

Card image cap
THÔNG BÁO V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHOÁ TOÁN TƯ DUY VINABACUS

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên sau khi học xong các khóa học Toán thông minh - Bàn tính Số học Trí…