Card image cap
THÔNG BÁO V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHOÁ TOÁN TƯ DUY VINABACUS

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên sau khi học xong các khóa học Toán thông minh - Bàn tính Số học Trí tuệ VinaBacus tại website http://globalschool.vn có các Chứng nhận; Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận các Khóa VinaBacus như sau:

Card image cap
Trung tâm VINABACUS 5.0 - Xu hướng mới của năm 2022