Phương pháp giáo dục Montessori ngày nay

Tham gia

Để nhận Ebook miễn phí, vui lòng đăng ký thông tin

TẠI ĐÂY

Cuốn sách này là một cái nhìn tổng quan về lý thuyết và thực hành triết lý giáo dục Montessori dành cho các phụ huynh, các nhà giáo cũng như bất kỳ ai quan tâm đến giáo dục ngày nay, trong đó đặc biệt chú trọng vào giai đoạn tiểu học của trẻ em.

Hãy cùng tìm hiểu Montessori trong cuốn sách Phương pháp giáo dục Montessori ngày nay nhé!

Thanh toán 1 lần sử dụng trọn đời

Học phí

Miễn phí